Mobilná Ambulancia

Pre väčšinu zvierat je návšteva veterinára spojená so stresujúcim zážitkom z minulosti. To, že je zvieratko v strese je evidentné z jeho prejavov. Trasie sa, slintá, je vyplašené a niekedy aj dezorientované. Naši klienti nám často hovoria, že ešte aj po návrate do domáceho prostredia trvá istý čas, kým stres úplne prejde. Iné zvieratá sú dokonca agresívne a práca s nimi je veľmi komplikovaná a zložitá.

Stres ale môže mať aj veľmi negatívny dopad na vyšetrenia, ktoré je potrebné urobiť. Vyšetrenia krvi môžu byť skreslené, pretože v dôsledku stresu sa zmení krvný obraz, hematokrit, ovplyvnené môžu byť aj obličkové pramene a najmä pri mačkách môže stúpnuť hladina glukózy.

Ďalšími aspektami, ktoré nás viedli k zriadeniu MOBILNEJ VETERINÁRNEJ AMBULANCIE je snaha ušetriť čas práve vám, našim klientom. Časová strata súvisiaca s prepravou, alebo čakaním v ambulancii nemusí byť zanedbateľná. Ošetrenie v domácom prostredí eliminuje časovú stratu a taktiež stres vášho domáceho miláčika. Máme overené, že z pacientov, ktorí sa v cudzom prostredí predtým triasli, báli sa, alebo boli agresívni sa stávajú kamaráti a vítajú nás s vrtiacim chvôstíkom. Ošetrenie zvládnu s ľahkosťou a bez stresu.

Ako naša nová MOBILNÁ VETERINÁRNA AMBULANCIA funguje?
Je to veľmi jednoduché. Stačí sa telefonicky objednať na telefónnom čísle 0903 116 750 a dohodnúť si termín, na ktorý príde jeden z našich lekárov priamo k vám. Služba je vhodná predovšetkým na ľahké ošetrenia, vakcinácie alebo kontroly.