Služby

Preventívne úkony

 • Vakcinácie psov, mačiek, fretiek, králikov
 • Ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom
 • Čipovanie a vydávanie
 • Pet pasov
 • Klinické vyšetrenia, vyšetrenia krvi

Mikroskopické vyšetrenia

 • výtery, stery, zoškraby, krvný náter
 • mikroskopické vyšetrenie moču
 • vaginálna cytológia na stanovenie optimálnej doby pripustenia fenky
 • progesterónový test

Gynekológia

 • určenie optimálnej doby pripustenia
 • umelá inseminácia
 • asistencia pri pôrode
 • diagnostika gravidity USG
 • cisársky rez
 • liečba gynekologických ochorení
 • poradenstvo

Dermatológia

Diagnostika a liečba kožných ochorení a ochorení kožných derivátov zahŕňajúca kožné zoškraby, stery, odtlačkovú cytológia, biopsiu, hormonálne vyšetrenia.
Možnosť histologických vyšetrení.


Interná medicína

diagnostika a liečba ochorení vnútorných orgánov

Stomatológia

extrakcie mliečneho a trvalého chrupu v indikovaných prípadoch šetrné odstránenie zubného kameňa za pomoci ultrazvuku


Poskytujeme aj

 • výjazdy k pacientom
 • krátkodobú hospitalizáciu
 • predaj diétných krmív
 • poradenstvo v oblasti výživy